ക്ലബ്ബ്പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍-->
          വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദി
             വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദിയുടെ ഈ വര്‍ഷത്തെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ തുടക്കം കുറിച്ചത്ശ്രീ.രാമന്‍മാഷുടെകൈകളിലൂടെയായിരുന്നു.
    സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബ്- ഹിരോഷിമ   -നാഗസാക്കി ദിന ചാര്‍ട്ട് പ്രദര്‍ശനം
    ഗണിത മാഗസിന്‍ പുറത്തിറങ്ങി1 comment: