ഇ-ലേണിംഗ്

എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി ഹരിശ്രീ പാലക്കാട്‌  തയ്യാറാക്കിയ 
 

ഇംഗ്ലീഷ് → മലയാളം ← മലയാളം നിഘണ്ടുCLICK HERE

1 comment:

  1. i studied in the same school in the year 2007-2009..now am a student of Govt. engg. college kannur...

    ReplyDelete