"സ്കൂള്‍മോഡല്‍ പാര്‍ലിമെന്റ് "ബെസ്റ്റ് കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍


"സ്കൂള്‍മോഡല്‍ പാര്‍ലിമെന്റ് "ബെസ്റ്റ് കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍

 

 

   
പാലക്കാട് റവന്യു ജില്ലയില്‍ നിന്നും  
സ്കൂള്‍മോഡല്‍ പാര്‍ലിമെന്റ് മത്സരത്തില്‍ ബെസ്റ്റ് കോര്‍ഡിനേറ്ററായി തെരഞ്ഞെടുത്ത ശ്രീ.സുകുമാരന്‍ മാസ്റ്റര്‍ പാര്‍ലിമെന്റ് നടപടിക്രമങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാനായി പത്ത് ദിവസത്തെ പരിശീലനത്തിനായി ഡല്‍ഹിയിലെത്തി

 

No comments:

Post a Comment